Herfoelge Borgerforening Bestyrelse

 Herfølge Borgerforenings bestyrelse 2017

 

Julekoncert 2017

 

Borgerforeningens formål

♦ At styrke infrastrukturen, samhørigheden, kultur-, fritids- og handelslivet i Herfølge, og det gør vi ved at medvirke til styrkelse og inspiration af det arbejde, der foregår i forvejen.
♦ At skabe og udbygge en god dialog med de lokale politikere.
♦ At søge maksimal indflydelse på alle centrale beslutninger vedrørende vores nærmiljø og fremsende vores egne udspil for at skabe en bæredygtig udvikling i Herfølge.
♦ At bruge vores brede berøringsflade til opsamling af ideer, der evt. kan bringes videre til andre.
♦ At koordinere, så div. arrangementer ikke kolliderer med hinanden.
♦ At opsamle behov for nye tiltag og give dem videre til dem, der er gode til at udføre dem.
♦ At påtage os opgaver, der ikke automatisk indgår andre steder.
♦ At stå for enkelte arrangementer, der kan medvirke til at øge samhørighedsfølelsen i Herfølge.

 

 

Bliv medlem af

Herfølge Borgerforening

 

Vi har brug for støtte og engagement fra alle borgere i Herfølge!

 

Bliv medlem af Borgerforeningen og være med til eller få indflydelse på
udviklingen i vores by!

 

For et kontingent på blot 100 kr. om året kan I være med til at styrke byen
– og samtidig blive repræsenteret af en fælles forening.

Jo flere vi er, desto stærkere bliver vi
– vores konto i Nordea er reg.nr. 2362 konto nr. 6878263063

 

Du kan også melde dig ind via formularen her!